Landmeetkundige activiteiten

Welke landmetingen?

  • Opmetingen van bestaande toestanden (bij verkoop, splitsing, renovaties,...)
  • Ontwerp en opmaak verkavelingen
  • Afpalingen of grensbepalingen (bepalen van de scheidingslijn tussen twee eigendommen)
  • Gevelmetingen (met gebruik van laserscanning)
  • Grondverzet (hoogtemeting voor en na graafwerken of grondaanvullingen)
  • Muurovernames (opmetingen van al dan niet gemene muren)
  • Mede-eigendommen (appartementen, garages, …)