Schatting

Welke schattingen?

  • Hypotheekwaarborg
  • Schatting van nieuwbouwwaarde
  • Schatting van verkoopbare waarde
  • Successieschattingen
  • Gerechtelijke dossiers en minnelijke geschillen
  • Familiale regelingen en schenkingen
  • Fiscale en boekhoudkundige dossiers

 
Bovenstaand overzicht is slechts een greep uit alle mogelijke expertiseprojecten. Heeft u een vraag over een specifiek project?
Contacteer ons voor professioneel advies.